20 dic. 2007

A CNT e a Cultura

Un dos traballos non estrictamente do mundo laboral, nos que traballa a CNT son as chamadas habitualmente Xornadas Libertarias ou anarcosindicalistas. Practicamente todas as federacións locáis fan anualmente unha semana onde as peliculas, as conferencias, os debates ou talleres enchen de actividade os locáis e as vilas onde se realizan. Temas de actualidade (antimilitarismo, loitas ecolóxicas, saude, problemas sociáis), historia do Movimento Obreiro e Memoria Histórica,vivencias de veteranos militantes, loitas veciñais. Xornadas de convivencia en Campings, Sendeirismo, practicas auto-xestionarias e un longo etcetera.
Pero esta actividade cultural nón é exclusiva dos sindicatos. A CNT como ten unha larga Historia, ten ido creando Fundacións, Centros de Estudo ou Entidades que de maneira máis estable desenvolven o longo do ano, infinidade de actividades e edicións de libros e documentáis.
Hoxe chegounos ó noso apartado o Bicel nº 17 (Boletín da Fundación Anselmo Lorenzo). A FAL como é coñecida nos nosos medios é o arquivo de documentación histórica da CNT. O seu traballo en prol do espallamento da cultura libertaria é impresionante.
Outras entidades como o Centro de Estudos Libertarios Francesc Sábat, ou o Centro d'Estudis LLibertaris Federica Montseny, así como a Fundación Pío Sopena, a Escola Paideia, a Asociación Isaac Puente, O Ateneo Ramón Acin, Ateneo Gregorio Baticón e outros moitos que non mencionamos, fan unha rede de entidades relacionadas co anarcosindicalismo e que fan da CNT, algo máis que un sindicato.
En Galicia teñen unha larga experiencia as Xornadas de Compostela, das que temos falado aquí. E nos ultimos anos Ferrol, Pontevedra e Vigo fan tamen actividades neste sentido. Esperamos que en Betanzos pronto poidamos sumarnos.

No hay comentarios: