1 mar. 2008

¿Porque a CNT propón a abstención?


Os afiliados á CNT poden ter ideoloxías diversas e algún deles inclusive participa nos procesos electoráis ou ben é partidario de darlle o voto a quen consideran. Outros en cambio, os máis, propoñen a abstención. A CNT como tal faino de maneira xeneralizada. Esta postura que é propria das ideas base e da orixe do anarcosindicalismo , non é comprendida por persoas que ainda simpatizando co traballo feito pola CNT nón entenden porque adoptamos esta posición de aberto enfrentamento coa Democracia Representativa. Intentaremos co material de traballo que engadimos, explicar moitos dos argumentos. Tedes que entender que o Anarquismo nón é unha Ideoloxía pechada, e que hai tantas interpretacións como cabezas pensando e actuando, pero unha Idea emancipadora de clase está detrás de todas elas. " A emancipación dos traballodres será cousa dos traballadores mesmos, ou non será".
Manual de Obxecíon:
A falacia da Democracia Representativa:
Segundo un grupo anarquista:
Segundo un dos sindicatos da CNT
Outro sindicato:
Unha entrevista que lle fan á CNT de Catalunya
E algún que fai un chiste

No hay comentarios: