2 dic. 2008

De novo Mercadona.

Novos casos en Mercadona demostran o acoso e a represión ós traballadores

Se alguén pensaba que a loita que CNT tiña con Mercadona terminou coa folga do Centro Loxistico de Barcelona, haberá que decirlle que nada máis lonxe da realidade. Certo é que non estamos a facer manistestacións nas rúas nin enchendo medio país de carteis, porque a loita ten entrado nunca nova fase, máis silenciosa pero máis eficaz.
O feito de que as situacións de acoso e persecución a traballadores que están de baixa de enfermedade ou maternidade, ou por estar organizados nas Seccións Sindicáis da CNT , se repitan en diferentes localidades demostra que esta politica non é consecuencia de casos excepcionáis senon dunha politica laboral interna procedente desde os máis altos postos da Dirección de RRHH.
Debemos pois recordar as diferentes sentencias xudiciais que demostran que Mercadona vulnera dereitos básicos dos seus empregados, fai acoso psicoloxico e mobbing.
O Traballo que ven realizando o noso Sindicato fai que este vaia reforzandose e sendo o unico referente que teñen os traballadores se non queren caer nas mans de sindicatos ao servicio dos intereses patronáis.
Indicamos a modo de exemplo varios casos:
- En Adra, localidad almeriense, Mercadona tivo que recoñocer a improcedencia do despido dun traballador afiliado a CNT, tendo que indemnizarlle con 22.000 euros. Por outra banda , os compañeiros desta misma localidade están a investigar as causas da morte dunha traballadora desta empresa “tras una desafortunada atención sanitaria" da mutua, despois dunha situación de estrés permanente.
- En Cornellá (Barcelona), e no acto de conciliación se ten logrado a readmisión da compañeira Tere e estase a formar unha Sección Sindical de CNT na empresa para toda a rexión do Baix Llobregat.
En Córdoba, o igual que en Adra, Mercadona tivo que recoñocer a improcedencia do despido do compañeiro Francisco.
En Loja, localidade granadina, logrouse a readmisión do delegado da Sección Sindical na empresa.

Para máss información da loita que CNT manten en Mercadona: http://www.cnt.es/mercacoso

o Texto foi elaborado e traducido dun orixinal da CNT de Valladolid.

No hay comentarios: