25 may. 2009

Represión contra a CNT na Universidade de Vigo


Estamos a ter un grave conflito coaUniversidade de Vigo, o noso delegado foi sancionado con tres faltas leves unha vez constituida a Seccion Sindical da CNT. Agora despois de paralizar o claustro nas suas funcions de claustral atopase cun expediente para unha nova sancion, pero desta vez intentaran impor unha grave ou moi grave.
Estos son os feitos:
1 Costitución seccion sindical
2 Protesta contra a grabacion e publicacion na web de actos de formaciondos PAS sen previo aviso.
3 Tres sancions leves, o noso delegado colle unha baixa.
4 Ainda de baixa o noso delegado acode, nas suas funcions de claustral, e pide a palabra no punto de informe do rector, este lle nega por activa epasiva a sua intervención, e o noso compañeiro non abandoa o estrado ataque lle concedan a palabra. O rector cancela o claustro.
5 Chega informe de que se lle esta a incoar un expediente disciplinario polos “feitos do claustro”.
A CNT de Betanzos quere manifestar o seu rexeitamento a esta politica de acoso ao noso delegado sindical na Universidade de Vigo e estaremos ao tanto do que poida pasar.

No hay comentarios: