24 feb. 2013

Formarse para poder loitarArt. 10.  A los sindicatos que forman la CNT se puede afiliar toda persona por el simple hecho de ser trabajadora, independientemente de sus creencias políticas, religiosas o filosóficas. Se entiende por persona trabajadora la que es asalariada, autónoma sin asalariados o profesional liberal, en activo o en paro, es decir, a toda aquella que no es ni patrón ni explotador.

Unha das principáis ferramentas que temos os traballadores para enfretarnos aos problemas do sistema actual é a UNION e a FORMACION. No sindicato aprendemos como defendernos aprendendo os nosos dereitos básicos, e sobre todo aprendemos que a única maneira de defendelos con éxito e co apoio dos nosos iguáis.
No sindicato da CNT de Betanzos podes asesorarte para saber se a túa nómina é correcta, se cumpre co convenio, se te poden obrigar a facer horas, se tes dereito a vacacións remuneradas. Se cando te despediron pagaronte o legal. Se podes esixir a tua incorporación ao posto de traballo por ser un despido nulo......

Art. 5.- Los objetivos de la Confederación Nacional del Trabajo son:
A) Desarrollar entre los trabajadores el espíritu de asociación, independientemente de su sexo, raza, nacionalidad, creencias políticas, filosóficas o religiosas.
B) Difundir y fomentar entre los trabajadores la cultura y acción libertarias, con el objetivo por un lado, de elevar su condición moral y material en la sociedad presente, y por otro,asumir los medios de producción y consumo en forma autogestionada, implantando el comunismo libertario.
C) Practicar y fomentar el apoyo mutuo y la solidaridad entre los trabajadores/as, tanto en
caso de huelga como en cualquier otra circunstancia.
D) Mantener relaciones con todas aquellas organizaciones obreras afines la CNT por sus principios, tácticas y finalidades, ya sean nacionales o internacionales, para la común inteligencia que conduzca a la emancipación total de los trabajadores/as.

E) Representar, defender y promocionar los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de sus afiliados, así como programar las acciones necesarias para conseguir las mejoras sociales y económicas, tanto para sus afiliados como para los trabajadores en general.

No sindicato atendemos de forma gratuíta todas as vosas consultas para que coa información actuedes en consecuencia. Se aínda sabendo os teus dereitos prefires agachar a cabeza faino se queres, pero se pensas que paga a pena loitar, o teu lugar é o sindicato. Se te afilias levaremos a demanda e te apoiaremos no que precises.
Nestes últimos días e como exemplo do noso traballo, a CNT de Betanzos, fixo que unha empregada do fogar poudese cobrar os 7 días por ano traballado máis todos os Domingos traballados e non cobrados. Ela non sabía que tiña dereito a Indemnización. 
Un compañeiro dunha Pizzería da nosa vila, tivo un accidente coa moto e a empresa non se quería facer cargo. Co asesoramento do Sindicato, a empresa tivo que facelo.
Un transportista cobraba 300 euros menos na súa nómina porque lle aplicaban un convenio distinto ao que lle correspondía. Tras unha demanda a empresa tivo que modificar esto para todos os traballadores afectados.
Unha compañeira dunha Cafetería, foi despedida tras varios contratos en fraude de Lei. O sindicato fixo que o empresario tivera que recoñecer a improcedencia e pagarlle recoñocendo a verdadeira antigüedade na empresa.
E ti coma eles,estás a sufrir día a día as inxustizas e trapicheos de empresarios egoístas. Eles que son coma tí, que desconfían dos políticos, dos gobernantes e dos seus xefes no traballo, saben que o Sindicato nos defende, porque o sindicato somos todos e todas os que o formamos, sen liberados a soldo e sen subvencións que nos límiten a nosa liberdade de decir e facer.

Acude á CNT, e despois de coñecernos decide se paga a pena ou non estar ORGANIZADO.

Para facer unha consulta ponte en contacto previamente no correo electrónico
 betanzos@cntgaliza.org ou no tlf 699.582.005 e te daremos cita.

Tamén podes pasarte polo noso local todos os luns e Venres entre 19 e 20 horas.

Se vives ou traballas fora da nosa comarca podeste poñer en contacto coa CNT de Galiza en galiza@cntgaliza.org e alí te darán o contacto do sindicato máis próximo.No hay comentarios: